Af al verdens transport med varer foregår til søs med handelsskibe
1980: 672 mio. ton
Mærsk opererer med flere end: 
1.100 skibe
Siden 1980 er Verdens handelsflåde tredoblet i tonnage:
2016: 1.808 mio. ton
1980: 672 mio. ton
2016: 1.808 mio. ton
Det skete i:
I 2015 blev 768 oceangående skibe hugget op
Den typiske levetid for et handelsskib er:
SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER: (768 skibe i 2015)
SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER: (768 skibe i 2015)
▪ Kraner og andet svært løfteværktøj fjerner de afskårne skibsdele
▪ Arbejderne har typisk bedre beskyttelsesudstyr
▪ Miljøfarlige stoffer kan opsamles
SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER:
OPHUGNING I DOK
SKIBE OPHUGGES PÅ TO MÅDER:
OPHUGNING AF SKIBE
OPHUGNING PÅ ÅBEN STRAND
Arbejderne er ofte dårligt beskyttet mod ulykker og helbredsskadelige stoffer
Miljøfarligt materiale kan havne i vandet eller sandet
Skibet skæres op oppefra og ned med skærebrændere
Skibet sejles for fuld kraft ind på stranden ved højvande
Frem til 2020 vil Mærsk skrotte 75-150 fartøjer
Mærsk kan spare næsten 1 mia. kr. ved at hugge skibene op på åben strand
I 2016 beslutter Mærsk at indlede ophugning på åben strand i Alang, Indien
Mellem 2003 - 2016 skrottede Mærsk 27 skibe ‘forsvarligt’, d.v.s. ingen af dem på åben strand
Tekst: John Hansen, Louise Maria Skotte Møller Grafik: Jens Herskind
Tekst: John Hansen, Louise Maria Skotte Møller Grafik: Jens Herskind
Frem til 2020 vil Mærsk skrotte 75-150 fartøjer
Mellem 2003 - 2016 skrottede Mærsk 27 skibe ‘forsvarligt’, dvs. ingen af dem på åben strand
Mærsk kan spare næsten 1 mia. kr. ved at hugge skibene op på åben strand